למי כדאי להשכיר את הנכס ביוון?

למי כדאי להשכיר את הנכס ביוון?

      כמו בישראל גם ביוון לבעל הנכס יש העדפות לגבי אופי הדייר אשר ישכור ממנו את הנכס.

לכל משקיע יתאים שוכר אחר ואין מדובר בקהל יעד זהה, הסיבות העיקריות שגורמות לכך שיש מספר קהלי יעד ולכל משקיע מתאימה השקעה שונה, או שוכרים שונים נעוצות בעובדות הבאות: כבעלי מטרות שונות המחפשים השקעה בעלת אופי שונה קיים הבדל מהותי ההבדלים בתפיסת ההשקעה שלנו ורמת הביטחון שנחוצה לנו על מנת לבצע עסקה משתנה בין אדם לאדם. וכמו כן משפיעים סוג הנכס, אפיוני האוכלוסייה באזור ההשקעה ועוד.    

  • ברמת העיקרון כשמדובר בשוכר אמין ויציב ביוון נחפש דייר אשר יוכל לעמוד בתשלומי השכירות , ונבדוק זאת ע"י הצגת תלושי משכורת של המועמד וקבלת צ'ק ביטחון בעבור חודשיים שכירות. 

  • כיוון באזורים אשר אנו משקיעים בהם יש המוני סטודנטים והם קהל יעד פוטנציאלי נוכל לדרוש שההורים הם אלה שיפקידו את דמי השכירות. ולפעמים נעדיף להשכיר את הנכס לסטודנטים מכיוון שקיימים מגוון רחב של סטודנטים ביוון אשר מקבלים מימון שכר לימוד מלא ע"י המדינה ואת שכר הדירה משלמים הוריהם מראש בעבור כל תקופת הלימודים.

  • משפחות ביוון כקהל יעד להשכרת הנכס: עקב המשבר הכלכלי לפעמים משפחות יווניות  יעדיפו להתגורר בשכירות לצורך תזרים מזומנים טוב יותר, גם אם היה ברשותם נכס אשר הם מתגוררים בו, כיום משפחות מוכרות את הדירה שבבעלותם בכדי לחיות ברמת החיים אליה הם רגילים ובני המשפחה משתמשים בתקציב מכירת הנכס הזה בשביל לשלם את שכר הדירה. (יש מקרים בהם משפחה מבקשת למכור את הנכס ולהישאר לגור בו תמורת תשלום שכר דירה על בסיס חודשי, דרך אגב ללא קשר לשאלה האם כל בני הבית עובדים ומרוויחים כסף).

  • עובדי מדינה כדוגמת שוטרים ורופאים הנם אנשי מקצוע בעלי משכורת יציבה, ולכן במקרים מסוימים הנם כקהל יעד בעדיפות גבוהה. שוכרים כדוגמת המוזכרים כאן יהיו מוכנים לשלם שכירות גבוהה מאשר המחירים הנהוגים באזור בהנחה שימצאו דירה ראויה ברמת שיפוץ ביתית. קהל יעד דומה יכול להיות אנשי מעבד בינוני-גבוה במיוחד במקרה שהם רווקים ועובדים במרכזי ערים/ מעוניינים לחיות במרכזי ערים.
ניהול נכסים ביוון