הלוואות וסוגי הלוואות

הלוואות וסוגי הלוואות

ריבית ומדד:

בישראל יש הלוואות שאינן צמודות מדד וההלוואות צמודות למדד , בהלוואות צמודות מדד כמו רוב ההלוואות בבנקים בנוסף לריבית מצטרף מדד חודשי המתפרסם ע"י בנק ישראל אחת לחודש, הוא נקרא גם "מדד המחירים לצרכן" אשר בעצם מסכם את שינוי המחירים במשק בחודש שקדם לו. המדד משפיע על הקרן ויכול להגדיל אותה, במשכנתא למשל כאשר מדובר בסכומים גדולים זה מאוד קריטי.

פריים: הלוואה צמודה לריבית פריים הינה הלוואה אשר הפריים בה משתנה ע"י בנק ישראל והוא בעצם מחיר הכסף,

עכשיו אסביר בצורה ברורה על סוגי ההלוואות:

שפיצר:

בעצם ההלוואה הסטנדרטית בבנקים נקראת שפיצר , בהלוואה מסוג שפיצר התשלום החודשי הקבוע לא משתנה מה שמתשתנה הוא הרכב תשלום זה המורכב מחלק של הקרן וחלק של הריבית, ככל שהקרן קטנה יותר החלק של הריבית קטן יותר. ההלוואה צמודה למדד והריבית בנויה כפריים פלוס או מינוס

קרן שווה:

בהלוואה מסוג קרן שווה התשלום החודשי מתשנה בהתאם לגובה הקרן כשהסכום היורד בכל תשלום מהקרן שווה, רק גבה הריבית משתנה, ככל שהקרן קטנה יותר כך קטנה הריבית. וההחזרים החודשיים קטנים עם הזמן. ההלוואה צמודה למדד ובנויה כפריים פלוס או מינוס

הלוואת בלון:

או בשמה גרייס לקרן כאשר בה אנחנו נשלם רק את הריבית על הקרן ואת ההצמדה, ולא נשלם את תשלומי הקרן, הלוואה זאת מתאימה בעיקר למי שמתכנן לעשות עסקת אקסיט או לאחד שיודע שסכום גדול הולך להשתחרר לו בעתיד ומעדיף כרגע לשלם סכום כמה שיותר מינמלי.

הלוואת גרייס:

בלוואת גישור כמו שעשו לאחי בה ניתן לשלם רק את הריבית על הקרן בעוד הקרן נשארת ולא יורדים תשלומים עליה , מתאימה גם היא לעסקאות אקזיט או למצבים בהם יודעים שכסך הולך להשתחרר בעתיד הקרוב.

גרייס חלקי:

כמו בגרייס גם כאן נשלם רק את תשלומי הריבית וההצמדה בעוד שבסוף תקופת ההלוואה נצטרך להחזיר את סכום הקרן בתשלום אחד.

כמו שהבנתם הלוואה הינה מוצר היכול למנף ולעזור לנו להתפתח בתנאי שיודעים לתכנן אותה נכון,

ניתן לקנות  דירה ביוון ע"י הלוואה בישראל כאשר את החזרי ההלוואה ישלם לנו הדייר בדירה שקנינו ובשימוש נכון בכסף תהיה לנו דירה בבעלותנו בשימוש כסף שאינו שלנו.

בכל שאלה בקשה וייעוץ אתם מוזמנים לפנות אלינו