beach-boat-cliff-163864

רכישת נכס ביוון - איך עושים את זה?

נדלן ביוון

רכישת נכס ביוון - איך עושים את זה?

פגישת ייעוץ אחד על אחד בעלות מופחתת לנרשמים דרך האתר .

שלב שני

הכנות אחרונות בישראל לפני הטיסה:
נתרגם עבורכם את המסמכים הנדרשים על מנת לרכוש נכס ביוון, נערוך פגישת הכנה לטיסה בה נסביר בהעמקה על סלוניקי ועל האזורים שבחרנו להתמקד בהם.
נסביר על מהלך הסיור הנדל"ני ונזמין טיסה ומלון.

aaaddd

שלב רביעי

בדיקות מקדימות:
נערוך בדיקות כלכליות בהן נחשב את שווי הנכס וצפי השכירות מהנכס, ובמקביל עורך הדין שלנו יבצע בדיקות ומשפטיות ראשוניות על מנת לבדוק שאין חובות או עיקולים על הנכס.

aaaddd

שלב שישי

לאחר שהנכס נמצא תקין:
-תיאום טיסה על מנת לחתום על חוזה הרכישה.
- פירוט התשלומים המלא הכולל:
- הכנת הסכום המיועד להעברה לבעל הנכס.
- הוצאות עורך דין, נוטריון, מס ונוספות.
- חוזה מול חברת הניהול
- ביטוח לנכס.

aaaddd

שלב שמיני

העברת הרווחים לישראל:
-הסבר איך דמי השכירות ורווחי ההון עוברים לישראל.
- הכנת דו"ח שנתי ע"י רוא"ח לרשויות המס
- עדכונים רבעוניים על מצב החשבון.

aaaddd

שלב ראשון

פגישת ייעוץ ותיאום ציפיות:
בשלב הראשוני נזמין אתכם לפגישה על כוס קפה ונתכנן את פרופיל ההשקעה שלכם, הפגישה תכלול:
1. בניית תקציב ההשקעה ותזרים המזומנים הצפוי.
2. נציג את אופן התהליך, עלויות ואת זמני הביצוע.
3. נסביר על אזורים פוטנציאלים ונתמקד באזור ספציפי.
4. החלטה האם טסים ליוון או שמשקיעים בשלט רחוק.
5. נציג אפשרויות מימון במידת הצורך.

aca

שלב שלישי

ליווי נדל"ני בסלוניקי:
איסוף משדה התעופה של סלוניקי לבית המלון,
- פתיחת תעודת מס יוונית, על מנת לרשום את הנכס על שמכם.
- פתיחת חשבון בנק יווני, על מנת שנוכל להעביר את הכסף בקלות.
- סיור בנכסים שהכנו מראש.
- ניהול משא ומתן מול המוכר של הנכס שבחרנו.
- היכרות עם עורך הדין שמייצג אותנו ביוון והעברת המקדמה לחשבון הנאמנות.

aca

שלב חמישי

שלב ביצוע הבדיקות לרכישת הנכס:
את הבדיקות לרכישת הנכס מבצע הצוות שאיתו אנחנו עובדים ביוון, הכולל עורכי דין, מהנדסים ומתווכים מקומיים.
- תחילה יבוצעו בדיקות משפטיות על מנת לוודא שהנכס תקין.
- לאחר מכן יבוצעו בדיקות הנדסיות בהן נוודא שהנכס תקין ואין חריגות בנייה

aca

שלב שביעי

ניהול הנכס:
- מציאת שוכר לנכס בתמחור נכון.
- חתימה על חוזה שכירות ובטחונות מו עורך דין.
- העברת התשלומים השוטפים על חשבון השוכר.
- בקרה מול השוכר באופן שטוף.
- בקרה ותפעול באופן שטוף באחזקת הנכס, ביצוע בדיקות חודשיות על מנת לוודא שהנכס במצב תקין.
- שירות לקוחות בשפה העברית בזמינות מלאה.

aca

שלב אקסטרה

שיפוץ והשבחת נכסים:
-במידה והלקוח מעוניין בשיפוץ והשבחת הנכס על מנת להשיג רווחי הון/שכירות גבוהה יותר ניתן לקבל מאיתנו ייעוץ, ליווי והכוונה:
- בחינת עלות הנכס לעומת מחיר השוק וניתוח כדאיות שיפוץ.
- בחינת אופי השיפוץ והעלויות.
- הכנת הצעת מחיר כתב כמויות ע"י מהנדס מקומי.
- הסבר זמני השיפוץ אופן העברת התשלומים והערכת שווי לאחר סיום ההשבחה.
- תוכנית עסקית להשבחה ולאופן העברת הרווחים חזר לישראל.

שלב ראשון

פגישת ייעוץ ותיאום ציפיות:
בשלב הראשוני נזמין אתכם לפגישה על כוס קפה ונתכנן את פרופיל ההשקעה שלכם, הפגישה תכלול:
1. בניית תקציב ההשקעה ותזרים המזומנים הצפוי.
2. נציג את אופן התהליך, עלויות ואת זמני הביצוע.
3. נסביר על אזורים פוטנציאלים ונתמקד באזור ספציפי.
4. החלטה האם טסים ליוון או שמשקיעים בשלט רחוק.
5. נציג אפשרויות מימון במידת הצורך.

שלב שני

הכנות אחרונות בישראל לפני הטיסה:
נתרגם עבורכם את המסמכים הנדרשים על מנת לרכוש נכס ביוון, נערוך פגישת הכנה לטיסה בה נסביר בהעמקה על סלוניקי ועל האזורים שבחרנו להתמקד בהם.
נסביר על מהלך הסיור הנדל"ני ונזמין טיסה ומלון.

שלב שלישי

ליווי נדל"ני בסלוניקי:
איסוף משדה התעופה של סלוניקי לבית המלון,
- פתיחת תעודת מס יוונית, על מנת לרשום את הנכס על שמכם.
- פתיחת חשבון בנק יווני, על מנת שנוכל להעביר את הכסף בקלות.
- סיור בנכסים שהכנו מראש.
- ניהול משא ומתן מול המוכר של הנכס שבחרנו.
- היכרות עם עורך הדין שמייצג אותנו ביוון והעברת המקדמה לחשבון הנאמנות.

שלב רביעי

בדיקות מקדימות:
נערוך בדיקות כלכליות בהן נחשב את שווי הנכס וצפי השכירות מהנכס, ובמקביל עורך הדין שלנו יבצע בדיקות ומשפטיות ראשוניות על מנת לבדוק שאין חובות או עיקולים על הנכס.

שלב חמישי

שלב ביצוע הבדיקות לרכישת הנכס:
את הבדיקות לרכישת הנכס מבצע הצוות שאיתו אנחנו עובדים ביוון, הכולל עורכי דין, מהנדסים ומתווכים מקומיים.
- תחילה יבוצעו משפטיות על מנת לוודא שהנכס תקין.
- לאחר מכן יבוצעו בדיקות הנדסיות בהן נוודא שהנכס תקין ואין חריגות בנייה

שלב שישי

לאחר שהנכס נמצא תקין:
-תיאום טיסה על מנת לחתום על חוזה הרכישה.
- פירוט התשלומים המלא הכולל:
- הכנת הסכום המיועד להעברה לבעל הנכס.
- הוצאות עורך דין, נוטריון, מס ונוספות.
- חוזה מול חברת הניהול
- ביטוח לנכס.

שלב שביעי

ניהול הנכס:
- מציאת שוכר לנכס בתמחור נכון.
- חתימה על חוזה שכירות ובטחונות מו עורך דין.
- העברת התשלומים השוטפים על חשבון השוכר.
- בקרה מול השוכר באופן שטוף.
- בקרה ותפעול באופן שטוף באחזקת הנכס, ביצוע בדיקות חודשיות על מנת לוודא שהנכס במצב תקין.
- שירות לקוחות בשפה העברית בזמינות מלאה.

שלב שמיני

העברת הרווחים לישראל:
-הסבר איך דמי השכירות ורווחי ההון עוברים לישאל.
- הכנת דו"ח שנתי ע"י רוא"ח לרשויות המס
- עדכונים רבועניים על מצב החשבון.

שלב אקסטרה

שיפוץ והשבחת נכסים:
-במידה והלקוח מעוניין בשיפוץ והשבחת הנכס על מנת להשיג רווחי הון/שכירות גבוהה יותר ניתן לקבל מאיתנו ייעוץ, ליווי והכוונה:
- בחינת עלות הנכס לעומת מחיר השוק וניתוח כדאיות שיפוץ.
- בחינת אופי השיפוץ והעלויות.
- הכנת הצעת מחיר כתב כמויות ע"י מהנדס מקומי.
- הסבר זמני השיפוץ אופן העברת התשלומים והערכת שווי לאחר סיום ההשבחה.
- תוכנית עסקית להשבחה ולאופן העברת הרווחים חזר לישראל.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

טופס יצירת קשר